liet nua nguoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 398: Do di chứng nhũn não liệt nửa người

    Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc Con tên là TKK,55 tuổi, hiện đang bị di chứng liệt nửa người (nhủn nảo), kể từ khi phát bệnh đến nay đã 12 năm rồi do lúc ngủ bà mẹ để quạt máy tốc độ cao thổi trực tiếp vào động mạch cảnh mà quên không bấm cho xoay, gây phát lạnh dẩn đến tắc mạch máu nảo hậu quả là...
Top