kinh mach

 1. manhnd

  [Bài viết] Câu hỏi 72: Phương Pháp Chữa Bằng Huyệt, Nhất Điểm Thông Kinh Mạch

  Kính thưa Thầy, Con Kim Tiến hiện sống ở Đức muốn hỏi Thầy cách tự chữa bệnh. Con đọc trang bấm huyệt chữa bệnh ở câu 16 trạng 51 nói về Tỷ vị hư hàn thì bấm (ở Túc Tam Lý (V 36) ) và ở Tam Âm Giao (Tỳ 6) . Con hiểu thế này có đúng không hả Thầy. Con hiểu là 36 x 6 = 210 lần là Túc Tam Lý...
 2. manhnd

  Hệ thống kinh mạch trong con người

 3. manhnd

  [Video] Hệ thống kinh mạch trong con người

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Hệ thống kinh mạch trong con người - VTC14 Đọc thêm về tài nguyên này...
 4. S

  [Bài viết] Học thuyết kinh lạc

  I. ĐỊNH NGHĨA Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể. Kinh là đường thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc và đi ở sâu. Lạc là đường ngang, là cái lưới, từ kinh ngạc chia ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông. Kinh lạc phân bố ra toàn thân, là con đường vận hành...
Top