kieng an ngot

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 348: 5 loại bệnh tiểu đường và tai hại của sự kiêng ăn ngọt

    A-Có 5 loại bệnh tiểu đường : Theo khám phá của tây y về bệnh tiểu đường có hai loại 1 và 2, hay là loại tiểu đường do insulin và loại tiểu đường không do insulin. Thực ra theo ngũ hành tạng phủ của đông y, các loại bệnh đều do ảnh hưởng của 5 tạng xét theo bệnh chứng hư hay thực, nên có đến...
Top