khoi u trong tuy song

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 5 – Khối u trong tủy sống

    Ngày 01 tháng 1 năm 2010 Chủ đề: xin thày tư vấn chữa bệnh khối u trong tủy sống Cháu tên là Châu hiện đang ở tại Việt Nam, cháu bị một khối u trong tuỷ sống nằm ở đoạn đốt sống ngực (khối u nằm giữa tuỷ sống) và làm rỗng tuỷ đoạn đốt sống cổ cháu đi chụp cộng hưởng từ và bác sĩ đã mổ cột...
Top