khi huyet hu

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 15: Cách chữa âm hư, khí huyết hư, mạch đập nhanh

    Thưa thầy! Con đã đọc những bài của thầy và thấy rất ý nghĩa song có điều này con còn thắc mắc: Trường hợp âm hư sinh nội nhiệt thì mình ăn, uống thuốc và xử trí ra sao ạ! Trường hợp khí huyết đều hư và mạch nhanh thì cách ăn và uống thế nào thầy! Còn một việc nữa con thấy có thầy thuốc kia...
Top