khi huyet hu nhuoc

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 39: Bệnh đổ mồ hôi hột thành giọt do khí huyết hư nhược

    Chào Bác sĩ Em năm nay 35 tuổi, vì từ tuổi vị thành niên bất hanh (có lẽ cả đến bây giờ) do bệnh tật triền miên, cho đến bây giờ nghỉ lại vẫn thấy rùng mình, hậu quả là giờ đã có vợ con, công việc đề huề do cố gắng phấn đấu học hành. Tuy nhiên hậu quả vẫn còn đây do số phận và sai lầm của mình...
Top