khi cong tri lieu

  1. S

    [Bài viết] Tập Khí Công Trị Liệu không dùng thuốc hay huyệt

    Cách chữa bệnh theo ngành Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo từ nay không dùng huyệt, không dùng thuốc, chỉ cần tập khí công để chuyển hóa thức ăn, chuyển hóa đường để giữ áp huyết và đường lọt vào tiêu chuẩn tuổi thì không còn sợ bệnh tật : Không cần chữa bằng huyệt, vì huyệt trong người giống như...
  2. S

    [Bài viết] Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy Liệu Pháp (Khí Công Trị Liệu)

    Xin hưởng ứng phong trào kiểm soát kết quả tập Khí Công Trị Liệu bệnh áp huyết và tiểu đường… Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy Liệu Pháp (Khí Công Trị Liệu) sắp thành môn học như Vật Lư Trị Liệu để áp dụng trong các bệnh viện. Hiện nay ngành tây y đă cảnh báo số bệnh nhân bị cao áp huyết, tiểu...
Top