khi cong tinh do

 1. manhnd

  [Video] Bài tập Khí công tịnh độ thầy Đỗ Đức Ngọc 2017

  Mục Lục : A- PHẦN TẬP ĐỘNG CÔNG : Phút thứ 8:50 BÀI 1 CÀO ĐẦU Phút thứ 10:00 BÀI 2 CÀO GÁY Phút thứ 11:00 BÀI 3 CHÀ GÁY QUAY CỔ Phút thứ 11:48 BÀI 4 VUỐT GÁY QUAY CỔ Phút thứ 12:45 BÀI 5 VUỐT CỔ QUAY NGỬA CỔ Phút thứ 13:44 BÀI 6 CHÀ TAI . Phút thú 14:53 BÀI 7 XOA MẶT (RỬA MẶT KHÔ HÌNH...
 2. manhnd

  [Video] Niệm Phật: Khí Công Tịnh Độ, EIAB Germany 2014

 3. manhnd

  [Video] Bài tập khí công tịnh độ thầy Đỗ Đức Ngọc 2017

 4. manhnd

  [Video] Bài Tập Thể Dục KCTĐ Thực Hành 2013

Top