khí công kinh lạc

  1. manhnd

    Khí công kinh lạc 2011

    Khí Công Kinh Lạc dựa trên nền tảng lý thuyết về phủ tạng, kinh lạc của khí công cổ truyền Trung Hoa nhằm mục đích dẫn khí và điều hòa hít thở để duy trì sức khỏe, đồng thời có thể chữa trị các chứng bệnh nan y và mạn tính rất hữu hiệu. Trong Khí Công Kinh Lạc, khí được truyền dọc theo 14 kinh...
Top