ket qua

  1. vuongvanlieu

    [Bài viết] Một vài kết quả minh hoạt chữa bệnh bằng Khí Công Y Đạo

    Một vài kết quả minh hoạt chữa bệnh bằng Khí Công Y Đạo 1. Kết quả kỳ diệu của phương pháp tập thở khí công để chữa bệnh nan y Hiện nay trên thế giới, mọi người đều xếp loại bệnh ung thư vào mục bệnh nan y khó chữa, vì chưa tìm ra nguyên nhân, chỉ tìm ra hậu quả là bướu, nên chữa vào ngọn...
Top