keo ep goi thoi hoi ra lam mem bung

  1. S

    [Bài viết] Kỹ thuật tập và công dụng của bài tập Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng

    Kỹ thuật tập: Đạo Phật có danh từ buông xả, bài KEGTHRLMB chính là bài theo Đạo học áp dụng 2 yếu tố ngược lại là XẢ hết hơi trong bụng ra trước khi co chân và đầu gối vào bụng, lúc đó vòng môi vẫn đang thổi ra và ý thì theo dõi cơ bụng mềm như lốp xe đang bị xì hơi da bụng lún xẹp xuống chứ...
Top