ken an

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 322: Cháu bé 7 tuổi sinh thiếu tháng kén ăn, gầy yếu không lên cân

    Thưa thầy, Con có vô internet để xem phương pháp chữa bệnh của thầy và rất tâm đắc với phương pháp chữa bệnh bằng khí công của thầy. Con có theo dõi các bài trả lời các câu hỏi của thầy cho các bệnh nhân nhưng không thấy bài nào có thể áp dụng được cho con gái của con, vì vậy hôm...
Top