irritable bowel syndrome

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 83: Bệnh rối loạn tiêu hoá Irritable bowel Syndrome (IBS)

    Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc, Con gửi thư từ Việt Nam, con mong thầy giúp con. Con bi bệnh chướng bụng 1 năm nay, đi nội soi đại tràng thì không bị viêm, con nội soi bao tử thi kết quả là viêm hang vi. Nhưng mỗi sáng bụng con nhỏ, rồi nó chướng dần trong ngày, ăn vào càng chướng, chướng như...
Top