insulin

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 20: Nước uống CHIA và Blachberry Bliss làm hạ đường huyết nhiều thay tiêm insulin

    Những người còn đang hoạt động phải cần năng lượng là đường, giống như xe hới, còn đi làm thì xe phải có xăng để chạy, chạy xong mỗi ngày lại phả̉i đổ xăng, thì cơ thể chúng ta muốn có năng lượng làm việc thì mỗi ngày trong thức ăn uống phải có đường. Những người bị bệnh tiểu đường là những...
Top