insulin

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 40: Khám phá sự thật chết vì tiêm insulin qúa liều trong bệnh viện

  2. manhnd

    [Video] Tiểu đường 20: Nước uống CHIA và Blachberry Bliss làm hạ đường huyết nhiều thay tiêm insulin

  3. manhnd

    [Video] Tiểu đường phần 4: Cơ thể sản xuất thiếu insulin thì bị bệnh tiểu đường

  4. manhnd

    [Video] Tiểu đường Phần 3: Khám phá mới, khai thác nguồn insulin vô tận trong người

  5. S

    [Video] Hạn chế tác dụng insulin trong quá trình điều trị tiểu đường

  6. manhnd

    [Video] Ý nghĩa chẩn đoán bệnh qua máy đo áp huyết và insulin cân bằng đường

Top