hyperglycemia

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường Phần 6: Hyperglycemia-Hypoglycemia

    Đường huyết hạ thấp Hypoglycemia nguy hiểm gấp 100 lần đường huyết cao Bệnh đường huyết thấp gây đột qụy, bại não và hại thần kinh động kinh, parkinson,suy tim, hư gan, tỳ, bao tử, thận, loãng xương, hoại tử, ung thư.
Top