huyet trung quan

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 140: Lợi ích của huyệt Khí Hải thay lọc thận và huyệt Trung Quản giúp khỏi cần trợ thở oxy

    Kính thưa Thầy ! Con vô cùng cảm ơn Thầy và những kinh nghiệm mà Thầy chia sẻ cùng chúng con . Thật may mắn khi nhờ có bài viết dùng huyệt Khí Hải thay lọc thận mà bệnh của bác con đã đỡ hơn . Con xin Thầy chỉ thêm cho con cách làm cho bác con mau chóng bình phục : Con không ở VN , nên khi...
Top