huyet dung tuyen

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 238: Xả trược bằng cách cho ý xuống huyệt Dũng Tuyền để làm hạ hỏa ở đầu và tim ngực. Tập Vận Hành Xoay Chuyển Luân Xa, và Tiểu Chu Thiên

    Kính thưa bác Ngọc, Em tên là Th. đã sắp sửa vào tuổi lục tuần, lúc sanh tiền yếu đuối bệnh tật liên miên. Sau 12 năm định cư ở Mỷ thì lập gia đình và mới có được bé trai. Bênh tật yếu đuối hoành hành gia đình đổ vỡ 1992. Em quyêt định ở vậy và tu thiền khí công với mớ kiến thức ít ỏi về...
Top