huong ha khi cong y dao

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 81: Tại sao chữa bệnh theo Phương Pháp Khí Công Y Đạo được kết qủa nhanh

    Tại sao chữa bệnh theo phương pháp khí công y đạo được kết qủa nhanh. Vì môn KCYĐ chỉ cần chú ý đến tình trạng khí và huyết được đo bằng máy đo áp huyết để điều chỉnh chức năng khí hóa của tạng phủ. Chức năng khí hóa là chức năng nhiệm vụ riêng của mỗi tạng phủ như sau : A-Chức năng của ngũ...
Top