hon me

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 48: Tụt đường huyết đột qụy trong hôn mê thần thức đi về đâu?

    Xem tài liệu về huyệt trong 2 link này: Sổ Tay Tìm Huyệt: https://yhocbosung.vn/resources/so-tay-tim-huyet.3/ Chức Năng Khí Hóa Của Huyệt Trên 14 Đường Kinh: https://yhocbosung.vn/resources/chuc-nang-khi-hoa.24/
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 396: Đề nghị các học viên tự học cấp cứu để chữa cho những người thân bị hôn mê

    NGUYÊN NHÂN CỦA HÔN MÊ, BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH CẤP CỨU Hôn mê là một loại bệnh khó chữa nếu thầy thuốc không biết rõ nguyên nhân hoặc tình huống xảy ra cơn hôn mê, vì nó có tầm quan trọng trong việc chẩn đoán. Nếu thầy thuốc không có một chỉ dẫn nào đáng tin cậy chúng ta phải xét đến tất cả những...
Top