hoi chung hu than

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 426: Hội Chứng Hư Thận, Phân biệt với chứng cẳng chân to theo tây y

    A-Hội chứng hư thận ở người lớn : Theo tây y những kết qủa xét nghiệm máu : Về Albumin-niệu, protid-huyết, lipid-huyết, cholesterol-huyết, triglycérid-huyết lọt ra ngoài tiêu chuẩn kèm theo một số dấu hiệu bệnh như : Albumin-niệu nặng trên 3g/24 tiếng và Albumin-huyết dưới 30g/lít ...
Top