hoc nhan dien

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 60: Học nhân điện bị tẩu hỏa nhập ma, cử chỉ lời nói mất kiểm soát, mất ngủ.

    Kính Thầy, Bệnh nhân 53 tuổi. lúc trước có học khóa nhân điện, nhưng có lẽ vì bị tẩu hòa nhập ma, nên hàng năm lại bị bệnh giống như bị khủng hoảng, anh hay nói lảm nhảm, nào là thấy trước chuyện nọ, chuyện kia, thấy kiếp trước, kiếp sau. . . . lung tung, , , mấy hôm nay anh bị mất ngủ và...
Top