hoang ky

  1. manhnd

    [Bài viết] Đương Quy Tửu (Tankwegin)

    Những bệnh có thể uống được thuốc bổ máu Đương Quy Tửu (Tankwe gin) Những bệnh thuộc hư chứng, tây xét xét nghiệm tìm không ra bệnh, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng, áp huyết rất thấp dưới 90/65mmHg, mạch có thể nhanh hay chậm, dễ bị Tây Y chẩn đoán lầm thành bệnh thần kinh, bệnh...
Top