ho vantim

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 260: Trị van tim hở do vọng tưởng

    Sư Phụ, Thứ nhất, con Cám Ơn Sư Phụ gởi cho con email để con học/ đọc khi rảnh. Những thông tin mà con có thể sát nghiệm khi đụng đến. Thứ hai, con có một ngươì bạn gái tuổi độ 42 tuổi có số đo như ở dưới mà Sư Phụ gởi đi, Con xin cách chữa trị, về ăn uống lẫn cách tập thể dục sao cho...
Top