ho do co co

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 61: Bệnh tê liệt; Đi đứng khó khăn; Thở hụt hơi; Ho do co cơ; Chảy nước mắt

    Tôi năm nay 6o tuổi, bị áp huyết cao và bị tai biến năm 2003, bị liệt bên trái hiện nay đã đi lại được nhưng còn yếu. sau mấy tháng bị tai biến thì bên phải bị tê, bì, nặng đi lại rất khó khăn, phải dùng đến gậy. Bên phải nặng như đeo đá nên người bị lệch đi lại rất khó. Do cơ bị co nên hay bị...
Top