hang nhip ngoai tam thu

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 77: Hồi hộp, mất ngủ,Hẫng nhịp ngoại tâm thu,Áp huyết chênh lệch cao thấp khác nhau

    Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc Em ở Hải Phòng. Em muốn hỏi Thầy nội dung sau: Em bị bệnh mất ngủ, tim đập nhanh hơn 150 nhịp/phút .Em vào tây y và họ đã triệt nhịp nhanh bằng tim mạch can thiệp 12/2008( tức là luồn dây vào tim qua động mạch bẹn, đổi vị trí gây ra nhịp nhanh).Năm vừa qua em kết...
Top