hai chan te buot

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-28: Hai chân tê đau buốt từ đầu gối xuống bàn chân

    Nam bệnh nhân Do Thái 68 tuổi bước vào phòng, hai chân đi cà nhắc như bị đạp gai nhọn, khai bệnh là hai chân tê đau buốt từ đầu gối xuống bàn chân đã 3 tháng, tây y chữa không bớt. A-Khám bệnh : Đo áp huyết hai tay, tay trái 152/88mmHg, mạch 78, tay phải 164/86mmHg mạch 80. Đo đường trong máu...
Top