hà đồ lạc thư

  1. S

    [Bài viết] HÀ ĐỒ LẠC THƯ: Day huyệt chữa Đau đầu – Cứng cổ, gáy, vai

    Trên hình vẽ có 9 huyệt đánh số từ 1 đến 9 theo Hà Đồ Lạc Thư : Quy tắc : Các huyệt số lẻ 1,3,5,7,9 day thuận chiều kim đồng hồ, số vòng day là lấy số đó nhân với 9. Các huyệt số chẵn 2,4,6,8 day nghịch chiều kim đồng hồ, số vòng day là lấy số đó nhân với 6. Cách day huyệt theo thứ tự ...
  2. S

    [Bài viết] Hà Đồ Lạc Thư

    HÀ ĐỒ LẠC THƯ 1 (chữa Thần Kinh Bộ Não) Day theo số thứ tự từ 1 đến 9 Các số lẻ, nhân với 9 (lão dương) day tròn thuận chiều kim đồng hồ. Thí dụ số 1 x 9= day 9 lần thuận Số 3×9= day 27 lần thuận…s ố 5 day 45 lần thuận, số 7 day 63 lần thuận, số 9 day 81 lần thuận. Các số chẵn nhân...
Top