glucose

  1. manhnd

    [Video] Kẻ thù của mọi bệnh ngày nay do kiêng đường Glucose và do thuốc trị tiểu đường

    KẺ THÙ CỦA MỌI BỆNH NGÀY NAY DO KIÊNG ĐƯỜNG GLUCOSE, VÀ DO THUỐC TRỊ TIỂU ĐƯỜNG Phải tự tìm hiểu nguyên nhân gốc bệnh để biết cách chữa đúng Tiêu chuẩn đường của Y Tế Thế Giới năm 1979 khi đói từ 6-8.0mmol/l hay 100-140mg/dl Tiêu chuẩn sau khi ăn phải có đường chuyển hóa thức ăn từ 8-11mmol/l...
Top