giac hoi

  1. manhnd

    Liệu pháp Giác hơi 2007

    Liệu pháp "giác hơi" là một trong những liệu pháp cổ xưa. Thao tác của nó đơn giản, yêu cầu kỹ thuật không cao, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, và được nhân dân rất ưa chuộng. Trong quá trình phát triển lâu dài, người ta đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm phong phú về liệu pháp...
  2. manhnd

    [Ebook] Liệu pháp Giác hơi

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Liệu pháp Giác hơi - Quang Thắng Đọc thêm về tài nguyên này...
Top