gao luc muoi me

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 443: Vấn đề thực dưỡng Gạo Lức Muối Mè Tốt Hay Xấu cho sức khỏe

    Kính nhờ Thầy chỉ dẫn áp dụng Khí Công Y Đạo cho trẻ em và Vấn Đề Thực Dưỡng. Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc, Đầu thư em kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, luôn tinh tấn và luôn được thuận lợi trên bước đường thực hiện “đại nguyện” giúp đỡ chúng sanh của Thầy ah. Thầy luôn là tấm gương sáng để...
Top