duoc lieu

  1. manhnd

    Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam 2006

    Ngày nay, việc tìm kiếm các hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc là một xu thế được rất nhiều các nhà khoa học quan tâm. Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc các vùng nhiệt đới – nơi chứa đựng giá trị đa dạng sinh học cao chưa được khám phá. Bên cạnh đó, cộng đồng các...
  2. manhnd

    [Ebook] Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam - Viện Dược Liệu Đọc thêm về tài nguyên này...
Top