đồng bóng

  1. S

    [Bài viết] Bài 15: Được khai mở luân xa hay đồng bóng, trong phương pháp hướng dẫn cầu Ơn Trên giải nghiệp bệnh ?

    A-Thắc mắc mình đã được mở luân xa hay chưa, có trở ngại khi cầu Ơn Trên giải nghiệp bệnh ? Trong lớp ở Toronto có nhiều học viên trước kia đang học nhân điện, được khai mở luân xa, đã nêu lên thắc mắc, khi cầu nguyện ơn trên giải nghiệp bệnh, có ảnh hưởng gì làm trở ngại hay nguy hại đến...
  2. S

    [Bài viết] Bài 12: Sự thật hay đồng bóng?

    Cầu xin ơn trên chữa bệnh, được học khí công võ thuật . Trích bài : Tôi Tự Điểm Đạo trong vutruhuyenbi.com Ngày 29 Tháng 8 2010, 10:21 Con kính chào thầy tổ và các sư huynh, tỷ. Bùi Thanh may mắn được biết về vũ trụ huyền bí và đã làm theo chỉ dẫn tự điểm đạo. Trong tuần qua bản thân BT đứng...
Top