doc duc ngoc

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 3: Trao đổi kiến thức Đông & Tây Y

    Thưa anh Ngọc, Tôi đã đọc kỹ bài ‘’Kỹ thuật thở làm hạ áp huyết cao” anh viết. Bài viết rất rõ ràng, mạch lạc và có lý luận dựa trên cơ chế căn bản TINH, KHÍ, THẦN. Phải hiểu rõ nguyên lý TINH, KHÍ, THẦN này thì mới hiểu được những điều anh chỉ dẫn cho bệnh nhân cách luyện tập. Tôi thấy...
Top