đỗ đúc ngọc

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 48: Tụt đường huyết đột qụy trong hôn mê thần thức đi về đâu?

    Xem tài liệu về huyệt trong 2 link này: Sổ Tay Tìm Huyệt: https://yhocbosung.vn/resources/so-tay-tim-huyet.3/ Chức Năng Khí Hóa Của Huyệt Trên 14 Đường Kinh: https://yhocbosung.vn/resources/chuc-nang-khi-hoa.24/
Top