di chung liet nua nguoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 219: Di chứng liệt nửa người, tây y kết luận do nhũn não

    Kính gửi chú Đỗ Đức Ngọc Con tên là TKK,55 tuổi, hiện đang bị di chứng liệt nửa người (nhũn não), kể từ khi phát bệnh đến nay đã 12 năm rồi do lúc ngủ bà mẹ để quạt máy tốc độ cao thổi trực tiếp vào động mạch cảnh mà quên không bấm cho xoay, gây phát lãnh dẫn đến tắc mạch máu não hậu quả là...
Top