day huyệt chữa cứng cổ gáy vai

  1. S

    [Bài viết] HÀ ĐỒ LẠC THƯ: Day huyệt chữa Đau đầu – Cứng cổ, gáy, vai

    Trên hình vẽ có 9 huyệt đánh số từ 1 đến 9 theo Hà Đồ Lạc Thư : Quy tắc : Các huyệt số lẻ 1,3,5,7,9 day thuận chiều kim đồng hồ, số vòng day là lấy số đó nhân với 9. Các huyệt số chẵn 2,4,6,8 day nghịch chiều kim đồng hồ, số vòng day là lấy số đó nhân với 6. Cách day huyệt theo thứ tự ...
Top