dau trat gan dau goi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 41: Đau trật gân đầu gối

    Thầy ạ! Bạn con đá bóng bị đau khớp gối, đau do giãn dây chằng phía ngoài. Anh đã chụp phim không thấy tổn thương nhưng lên xuống cầu thang rất đau. Anh gấp chân và̀o mông cũng đau và̀ khó nữa thầy ạ. Con đã làm cho anh một lần mà̀ không đỡ. Anh đã đến với và̀i...
Top