dau than kinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-10: Đau thần kinh mặt bên trái

    Nam bệnh nhân 45 tuổi khai bị đau dây thần kinh ở mặt bên trái đã 3 năm Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết, tay trái 96/60mmHg mạch 82, tay phải 109/71mmHg mạch 86 Vọng chẩn : Thần kinh bên má trái bị giựt nhẹ, mặt trắng xanh Văn chẩn : Hơi thở yếu Vấn chẩn : Hỏi ăn uống, tiêu hóa có tốt không...
Top