dau sau lung

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 317: Đau sau lưng, đi khó khăn, đi thì bị xụm chân

    Ba tôi 95 tuổi (tuổi ta). Gần đây cụ bị đau ở sau lưng, phía trên và trước ngực bên phải. Chiếu điện cho biết có lẻ cụ bị nứt xương cổ đốt C3 hoặc C4. Càng ngày cụ đi lại càng khó khăn, và sau này cụ hầu như không đi lại được nữa. Bác sĩ không biết chữa ra sao. Chúng tôi dự tính mời...
Top