dau nhuc than kinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-23: Đau nhức thần kinh cổ gáy vai và xương bả vai

    Nam bệnh nhân Québecois 45 tuổi, khai đau nhức thần kinh cổ gáy vai và xương bả vai đã được bác sĩ chuyên khoa thần kinh chữa 5 năm, bác sĩ này gửi ông sang chữa bằng khí công. Cách Khám Bệnh Đo áp huyết: Tay phải 124/85mmHg mạch 72, tay trái 136/89mmHg mạch 76. Vọng chẩn : Người to lớn...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-7: Đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh

    Nữ bệnh nhân Québecoise 54 tuổi, khai bệnh đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh Cách Khám Bệnh : Xét theo tứ chẩn : Vọng (nhìn) mặt đỏ, người mập, bụng dưới to chèn động mạch háng Văn : Hơi thở gấp Vấn : Hỏi đau chỗ nào : Trả lời đau toàn thân. Thiết : Sờ trán nóng, đo nhiệt độ...
Top