dau hai ben mang tai

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 306: Hỏi cách chữa đau và nóng hai bên mang tai, bị nhói tê sau lưng bên trái (Khí Huyết)

    Kính thầy Ngọc, Qua những sinh hoạt của Khí Công Y Đạo, tôi rất hâm mộ tài đức của Thầy trong việc giúp người chữa bệnh qua điện thư. Với niềm tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của việc chữa bệnh bằng Khí Công của Thầy, tôi vắn tắt xin Thầy hướng dẫn để tôi có thể giúp đứa cháu gái 38 tuổi đã bị...
Top