dau dinh dau

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 161: Đau đỉnh đầu, hư chứng và thực chứng chữa khác nhau

    Con xin hỏi cách chữa bệnh đau đỉnh đầu cho chị gái 36 tuổi và con gái của chị 10 tuổi ạ cả hai mẹ con đều hay đau đỉnh đầu ạ. – HA của chị sau ăn trưa là: Tay trái 110/73/88 Tay phải 119/75/82 – HA của con gái chị sau ăn là Tay trái 97/74/103 Tay phải 124/82/86 Trả lời : So sánh theo...
Top