dau cuom tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-30: Đau cườm tay, chờ ngày mổ

    Theo khí công, chữa gốc, bệnh ở ngọn tự khỏi. Theo tây y chữa ngọn, không chữa gốc bệnh đau cườm tay vẫn còn sau khi mổ. Một nữ bệnh nhân 60 tuổi khai đau cổ tay phải, đã chụp hình, bác sĩ hẹn mổ. A-Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 110/80mmHg mạch 62, tay phải 105/79mmHg mạch 63. Đo đường...
Top