dau cung than lung

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-13: Đau cứng thăn lưng đã nhiều năm, tây y tìm không ra bệnh

    Nam bệnh nhân Colombien 54 tuổi khai bệnh như trên. Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 180/99mmHg mạch 73, tay phải 195/98mmHg mạch 71 Chân trái 153/84mmHg mạch 70, chân phải 155/81mmHg mạch 67 Vọng chẩn : Mặt đỏ, trán nóng. Lưng cứng thẳng khi di chuyển không xoay trở dễ dàng. Văn chẩn...
Top