dau buot mau xuong o khuyu tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 236: Cách chữa đau buốt mẩu xương ở khuỷu tay phải đã gần 1 năm không khỏi

    Kính thưa Thầy Ngọc, Cách đây gần 1 năm con thấy đau khớp khuỷu tay phải, khi ấn vào mẩu xương ở khủy tay và nắm tay mạnh va làm việc nặng thì thấy đau. Khi đi khám BS họ giữ thẳng bàn tay con và bao con nắm tay vào thì bị đau, họ tiêm cho con 1 mũi vào đúng chỗ đau và chỉ định bó bột cố định...
Top