dau bao tu

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 47: Đau bao tử, trào ngược dịch mật và viêm đại tràng

    Con cảm ơn thầy đã trả lời thư của con, con ở Hà Nam nên không vào Saigon học được. Thầy ơi con đang tập bài nạp khí trung tiêu và kéo gối thở ra làm mềm bụng ,uống nước gừng sau mỗi bữa ăn con thấy kết quả rất tốt con bị đau dạ dày , trào ngược dịch mật và viêm đại tràng con có cần tập thêm bài...
  2. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 45: Đau bao tử. Toa thuốc chữa bướu hòn.

    Con có 1 người khách bị đau bao tử, bà ta 63 tuổi, khi con đo áp huyết thì máy nhồi 3 – 4 lần mới cho ra chỉ số là : Tay phải 182/94 mạch 70, tay trái 166/85 mạch 60, Con cũng làm giống như thầy để tay ở Trung Quản, nhưng khi con để tay nhẹ ở phía bao tử thì bà ta rất đau, con có hỏi bà có...
Top