dau ba vai

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 112: Đau bả vai lưng bên trái nhói xuyên ra ngực, Thoái hóa đốt sống ngang eo lưng làm tê chân

    Trứơc tiên, con xin cảm ơn Thày, nhờ Thày mà sức đề kháng của mẹ con đã tốt hơn xưa nhiều. suốt năm ngoái không phải uống 1 viên thuốc cảm nào… Nay con xin hỏi Thày về bịnh của con . 1-Con bị cả mấy năm nay rồi. Khi mệt là bả vai ở lưng bên trái của con, có 1 vùng – đo từ vai tiếp giáp gáy...
Top