dan dien than

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 89: Hỏi cách thở Đan Điền Thần Đan Điền Tinh đúng hay sai, đau ngón tay trỏ, xương cổ kêu léc réch

    Kính thưa thầy ! Trước tiên con kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn. Riêng thầy con muốn gửi ngàn lần cám ơn thầy vì tình cờ qua internett con đã vô tình được biết và là được học qua lời hướng dẫn chỉ dạy của thầy mà con đã ít nhiều học được ở thầy...
  2. manhnd

    [Video] Nạp khí đan điền thần luyện thần với khí hòa hợp

Top