dam trong co hong

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 54: Cách chữa đàm trong cổ họng kinh niên

    Kính thưa Thầy Đỗ-Đức-Ngọc, Tôi đã uống hai thứ Nam và Bắc Hạnh-Nhân thấy rất tốt, riêng tỏi và đậu nành thì tôi ăn xong là ngày hôm sau bị sưng các mụn nhỏ xung quanh đầu và sau gáy, nên không hiểu tại sao ? - Tôi bị có đàm ở trong cổ họng đã nhiều năm uống thuốc nào cũng không hết...
Top