da nhuc chan

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 257: Đau nhức chân đứng không vững, ăn không tiêu sình bụng

    Kính thưa Thầy! Con tên là Annie N. Con được một người bạn giới thiệu đến Thầy, và được Thầy trị bịnh. Con cũng là một người bị bịnh, khẩn cầu xin Thầy giúp đỡ cho con. Con không bị hiểm nghèo nhưng nó cũng làm cho con đau nhức kinh khủng. Con nằm xuống khi con đứng dậy là hai cái chân...
Top